directed by Shing02

written by Kakumakushaka, Shing02, Hisomi-TNP, Mouthpeace, Eleven, Meiso
produced by Kakumakushaka, mixed by Shing02
samples “Rokkasho” by team 6